Coke Vending Machine   Acrylic Buttons, Monofilament and acrylic   

Coke Vending Machine

Acrylic Buttons, Monofilament and acrylic 

 

  The Drone   30”h x 20”w x 20”d Sewing buttons, acrylic paint and monofilament 2017 

The Drone

30”h x 20”w x 20”d

Sewing buttons, acrylic paint and monofilament

2017 

  The Surveillance Camera   30”h x 20”w x 20”d Sewing buttons, acrylic paint and monofilament 2017 

The Surveillance Camera

30”h x 20”w x 20”d

Sewing buttons, acrylic paint and monofilament

2017